Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w ramach programu IUVENTUS PLUS – przyznał kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym. W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, w tym pracownika JCET dr Katarzyna M. Marzec, startującą z ramienia Collegium Medicum UJ oraz dr Katarzyna Majzner startującą z ramienia Wydziału Chemii. Obie badaczki wykonają część badań w JCET.

Dwie laureatki prestiżowego programu IUVENTUS PLUS będą realizować badania w JCET!
facebook JCET