Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów OPUS12, SONATA12 oraz PRELUDIUM12. Wśród laureatów konkursu znalazły się 3 projekty złożone przez JCET:

  • Dr Katarzyna Marzec będzie realizować projekt pt. „W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach” (OPUS12),
  • Mgr Anna Bar będzie realizować projekt pt. „W kierunku farmakologii doświadczalnej śródbłonka in vivo w oparciu o wieloparametrową metodę oceny czynności śródbłonka naczyniowego u myszy z wykorzystaniem technik obrazowania MR” (PRELUDIUM12) oraz
  • Mgr Jakub Dybaś będzie realizował projekt pt. „Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami” (PRELUDIUM12).

Dodatkowo dofinansowanie uzyskał także projekt kierowany przez dr hab. Kamilla Małek pt. „Spektrohistopatologia FTIR and immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka„, którego liderem jest Wydział Chemii UJ, a JCET występuje w roli partnera.

Wszystkim laureatom konkursów NCN serdecznie gratulujemy!

Nowe projekty JCET dofinansowane przez NCN
facebook JCET