28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej,
co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej następujących projektów PO IG:

  1. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki, nr umowy POIG.02.01.00-12-023/08-10 realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Chemii UJ;
  2. Małopolskie Centrum Biotechnologii, nr umowy POIG.02.01.00-12-167/08-13 realizowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii
  3. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, nr umowy POIG.02.02.00-00-014/08-10 realizowanego przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET);
  4. Biotechnologia molekularna dla zdrowia, nr umowy POIG.02.01.00-12-064/08-13 realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Dofinansowanie projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m.in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFRASTARt.

Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET
facebook JCET