Trzecim laureatem ostatniej edycji konkursu SONATA, ogłoszonej przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie z ramienia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) jest dr Kamil Przyborowski. W ramach przyznanego dofinansowania, Doktor Przyborowski zrealizuje projekt pt. Hamowanie izomeraz wiązań disiarczkowych białek (PDI) jako strategia do redukcji stanu prozakrzepowego w miażdżycy; implikacje terapeutyczne.

Leczenie przeciwpłytkowe jest standardem w zwalczaniu zakrzepicy powodowanej przez rozwijającą się miażdżycę naczyń krwionośnych, ale pomimo postępów w terapii przeciwzakrzepowej choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu, nadal są głównymi przyczynami przedwczesnych zgonów na całym świecie. Dlatego istnieje potrzeba opracowania bardziej skutecznych i bezpiecznych leków przeciwzakrzepowych działających przez nowe mechanizmy. Białkowe izomerazy disiarczkowe (z ang. PDI) PDIA1, PDIA3 lub PDIA6 uwalniane z płytek krwi i śródbłonka naczyniowego, wydają się atrakcyjnym punktem uchwytu dla leków przeciwzakrzepowych, ponieważ przez wpływ na płytki krwi i układ krzepnięcia wspomagają tworzenie zakrzepów.

Głównym celem tego projektu jest lepsze scharakteryzowanie czynnościowej roli głównych enzymów PDI występujących w płytkach krwi oraz ujawnienie różnic w regulacji czynności płytek krwi i procesów krzepnięcia przez PDIA1, PDIA3 i PDIA6 w miażdżycy w porównaniu do normalnego stanu zdrowia.

Wiedza uzyskana w ramach tego projektu ułatwi opracowanie w przyszłości nowych leków przeciwzakrzepowych działających na enzymy PDI, a dokładnie leków przeciwdziałających wybiórczo zakrzepicy wywoływanej przez postępującą miażdżycę. Z drugiej strony, może powstać nowa perspektywa na wykorzystywanie profilowania enzymów PDI do oceny zaawansowania miażdżycy albo do przewidywania ryzyka incydentów zakrzepowych w progresji miażdżycy.

Lista rankingowa NCN

SONATA 17 na rzecz przeciwdziałanie stanom prozakrzepowym w miażdżycy
facebook JCET