Pod koniec listopada 2012 r. odbył sięostateczny audyt certyfikujący laboratorium JCET, który jest podstawą przyznania certyfikatu jakości GLP (ang. Good Laboratory Practice). Audyt był zwieńczeniem wielomiesięcznego trudnego procesu przygotowywania się do wdrożenia certyfikacji, która jest spełnieniem oczekiwań zgłaszanych przez branżę przemysłową oraz ważnym celem projektu infrastrukturalnego JCET.

Audyt przebieg pomyślnie i w styczniu 2013 r. został przyznany JCET certyfikat jakości GLP w szerokim zakresie badań laboratoryjnych obejmującym badania:

– bioanalityczne,

– biochemiczne,

– farmakokinetyczne.

Laboratoria JCET z certyfikatem jakości GLP
facebook JCET