NCBiR ogłosiło listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu Programu LIDER. Laureatem tego konkursu został projekt dr Katarzyny Marzec, która w JCET będzie realizowała badania nt. „Diagnostyki zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej”. Serdecznie gratulujemy!

Lista dofinansowanych przez NCBiR projektów

Badania dr Katarzyny Marzec dofinansowane przez NCBiR
facebook JCET