25th Krakow Conference on Endothelium  odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r.  w Międzynarodowym Centrum Kultury (MCK) na Rynku Głównym w Krakowie. Tegoroczne sympozjum będzie kontynuacją tradycji dorocznych konferencji, których tematyka dotyczy śródbłonka naczyń krwionośnych, zainicjowanych przez profesora Ryszarda Gryglewskiego. Sympozja organizowane są od 1993 r., pierwotnie jako konferencje pod patronatem Jagiellonian Medical Research Centre (JMRC) (w latach 1993-2009), a następnie jako interdyscyplinarne seminaria JCET.  Tegoroczna 25 konferencja jubileuszowe zaplanowana została jako interdyscyplinarne spotkanie obejmujące szeroki zakres badań związanych z biomedycyną śródbłonka. Poza wykładami zaproszonych wykładowców, istotną częścią sympozjum będzie sesja plakatowa o szczególnym charakterze, pozwalająca młodym naukowcom zaprezentować wyniki ich badań w zwięzłych wystąpieniach („Zaproszenie do plakatu”), po których nastąpi sesja posterowa.

Wstępny program konferencji

Opłata rejestracyjna*:

  • Standardowa opłata rejestracyjna wynosi 700 PLN,
  • Dla młodych naukowców i absolwentów studiów doktoranckich (poniżej 35 roku życia) – 400 PLN.

*Opłata pokrywa koszt udziału w konferencji bez zakwaterowania.

Warunkiem uczestnictwa jest internetowa rejestracja do dnia 31 sierpnia 2017. Należy wypełnić i przesłać

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Więcej informacji udziela Anna Głodowicz (email: anna.glodowicz@jcet.eu).

 

VIII Interdyscyplinarne Seminarium JCET | 25th Kraków Conference on Endothelium
facebook JCET