Miło nam poinformować, że w JCET będą realizowane dwa nowe projekty, które uzyskały wsparcie z programu NCN MINIATURA:

  1. w pierwszym projekcie dr Anna Kurpińska (Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki) będzie realizować badania dotyczące molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucach,
  2. w drugim projekcie dr Marta Stojak (Grupa badawcza farmakologii doświadczalnej) będzie realizować badania dotyczące farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3D.

Laureatkom nowego programu Narodowego Centrum Nauki serdecznie gratulujemy!

MINIATURY w JCET
facebook JCET