Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego naukowca reprezentującego Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET). Dr Bartosz Proniewski otrzymał dofinansowanie przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (NCN) na realizację badań w ramach konkursu MINIATURA 1. 

Temat: Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego obazowania pułapki spinowej DMPO do obrazowania stresu oksydacyjnego w mięśniu sercowym u myszy

Czas realizacji: 12 miesięcy

Skrót tematyki badań:
Celem projektu jest wykorzystanie nowej techniki immuno-spin trapping (IST) do detekcji in vivo zmian oksydacyjnych w mięśniu sercowym w modelu rozwoju niewydolności serca u myszy transgenicznych Tgαq*44. Proponowana metodyka, wykorzystując wysoką reaktywność pułapki spinowej 5,5-dimetyl-1-pyrroline N- oxide (DMPO) wobec rodników białkowych/lipidowych oraz specyficzne przeciwciała anty-DMPO, umożliwi immunohistochemiczną wizualizację natężenia oraz lokalizacji oksydacyjnych modyfikacji w kardiomiocytach oraz śródbłonku naczyniowym w mięśniu sercowym.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą laureatów konkursu NCN.

Kolejna MINIATURA w JCET
Tagi:                        
facebook JCET