Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego członka zespołu badawczego Jegiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani Tasnim Mohaissen otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Krakowie na realizację projektu pt.: „Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji śródbłonka naczyń obowodowych w niewydolności serca”, w ramach proglamu PRELUDIUM 15.

Niniejszy projekt zakłada precyzyjne połączenie technik  farmakologicznych, analitycznych i biochemicznych, które pozwoli na zbadanie alternatywnych dróg produkcji angiotensyny (Ang II) w celu poszukiwania nowych terapii niewydolności mięśnia sercowego.  Angiotensyna II jest głównym produktem działania ACE (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – konwertaza angiotensyny) i jej nadprodukcja uważana jest za kluczowy czynnik wzmagający włóknienie i stany zapalne mieśnia sercowego. W efekcie sprzyja to upośledzeniu nie tylko czynności serca, ale całego układu sercowo-naczyniowego. Niestety, terapia polegająca na zmniejszeniu stężenia osoczowej Ang II, ogranicza śmiertelność pacjentów i łagodzi objawy choroby jedynie w części przypadków (brak jej skuteczności u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową). Ponadto, u wielu pacjentów pomimo początkowego spadku stężenia Ang II, obserwuje się jej ponowny wzrost po pewnym czasie trwania terapii, tzw. „Ang II escape”. Stąd też konieczne wydaje się opracowanie bardziej skutecznej terapii, a przede wszystkim lepsze zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za niekorzystne efekty zbyt mocno aktywowanego układu RAAS. Głównym celem tego projektu jest ocena alternatywnych szlaków syntezy Ang II w rozwoju obwodowej dysfunkcji śródbłonka w modelu niewydolności serca. Wciąż  nie są dobrze poznane mechanizmy odgrywające rolę w niewydolności serca o etiologii innej niż niedokrwiennej. Analiza obwodowej dysfunkcji śródbłonka, szczególnie pod kątem jej mechanizmów, jest istotna ze względu na jej znaczenie prognostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach sercowo-naczyniowych.

  • Budżet: 209 999 PLN
  • Okes realizacji: 36 miesięcy

Wyniki konkursu PRELUDIUM 15 dostępne na stronie NCN.

PRELUDIUM 15 w badaniach niewydolności serca
Tagi:                                    
facebook JCET