Z nieukrywanym entuzjazmem, pragniemy podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami. Po długim okresie oczekiwania na wyniki konkursu na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, otrzymaliśmy pozytywną rekomendację na finansowanie projektu „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii” [Akronim: ADEVASCO].

Po raz kolejny w ostatnich latach, Profesor Stefan Chłopicki, dyrektor JCET, stanie na czele interdyscyplinarnej grupy badawczej realizującej projekt w zakresie biomedycyny śródbłonka. Projekt ADEVASCO, którego liderem jest UJ, obejmuje 5 innych instytucji w Polsce (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnikę Warszawską). Zespół badawczy WIB projektu ADEVASCO zostanie utworzony z udziałem uczonych z tych 6 jednostek o uzupełniającej się ekspertyzie badawczej i klinicznej koniecznej do realizacji tego ambitnego projektu. Podpisanie umowy projektowej, oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu i przekazanie więcej szczegółów o projekcie planowane jest na wrzesień 2024 r.  

Celem działalności naukowej zespołu badawczego jest opracowanie nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi. Ta całkowicie nowa technologia będzie stanowić narzędzie pomocne przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych.

Lista rankingowej Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania dostępna jest w zakładce Wyniki konkursów (link)

Trzeci konkurs WIB – ROZSTRZYGNIĘTY
facebook JCET