Już oficjalnie pragniemy powitać nową członkinie zespołu JCET, Panią dr hab. Anetę Radziwon-Balicka, która będzie realizować projekt pt.: „Wpływ inhibitorów kinazy tyrozynowej na szlak Syk w subpopulacjach płytek krwi opartych na eNOS i na integralności bariery śródbłonka”, w ramach finansowania z programu POLONEZ BIS-3.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, zrekrutowano ponad 120 naukowców z całego świata, którzy przyjadą do Polski na 24 miesiące, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach.

Lepsze zrozumienie patogenezy powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych inhibitorami małocząsteczkowymi jest pilnie potrzebne w celu poprawy bezpieczeństwa terapii przeciwnowotworowej. Naszym celem jest scharakteryzowanie możliwego wpływu płytek krwi na komórki śródbłonka oraz zbadanie wpływu inhibitorów drobnocząsteczkowych na funkcjonalność śródbłonka. Przewidujemy, że ten projekt badawczy przyniesie nową wiedzę na temat płytek krwi i ich funkcjonalnego wpływu na integralność bariery śródbłonkowej. Ponadto, badanie kliniczne będzie miało na celu sprawdzenie, czy inhibitory małocząsteczkowe mogą mieć różny wpływ na płytki krwi i integralność bariery śródbłonkowej u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową nieleczonych i leczonych inhibitorami małocząsteczkowymi.

POLONEZ BIS-3 – wpływ inhibitorów kinazy tyrozynowej na śródbłonek
facebook JCET