REJESTRACJA

Drogi Studencie, aktualnie w JCET istnieje możliwość dołączenia do zespołu badawczego i realizacji pracy magisterskiej w następujących projektach:

  • Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego (prof. Stefan Chłopicki).
  • Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna (prof. Stefan Chłopicki).
  • Inhibicja O-GlcNAazy w ostrej niewyrównanej niewydolności serca (prof. Stefan Chłopicki).
  • Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii (prof. Stefan Chłopicki).
  • LDL-mimetyczny liposomalny środek kontrastowy do wykrywania zwiększonej przepuszczalności śródbłonka w oparciu o MRI we wczesnej fazie dysfunkcji śródbłonka in vivo (dr Anna Bar).
  • Badanie upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego w mysim modelu niewydolności serca (dr Grzegorz Kwiatkowski).
  • Multimodalne podejście do kompleksowej oceny (dys)funkcjonalnego fenotypu śródbłonka w izolowanych naczyniach krwionośnych (dr hab. inż. Marta Pacia).
  • W poszukiwaniu nieznanych aspektów regulacji przekaźnictwa tlenku azotu przez białka ferrihemowe w erytrocycie oraz ścianie naczynia (dr Jakub Dybaś).
  • Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego (dr Grzegorz Zając).

Mamy nadzieję, że prelekcja przygotowana przez Panią dr hab. Radziwon-Balicką dodatkowo zachęci Was do pracy w obszarze Life Science, poznając tajniki pracy naukowca nad realizacją własnej pasji badawczej, przy okazji realizacji projektu pt.: „Wpływ inhibitorów kinazy tyrozynowej na szlak Syk w subpopulacjach płytek krwi opartych na eNOS i na integralności bariery śródbłonka”, w ramach finansowania z programu POLONEZ BIS-3.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dzień otwarty JCET – 13.06.2024
facebook JCET