W dniu 25.11.2019, w trakcie Dnia Otwartego ACK CYFRONET AGH, został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum.

Wydarzenie to nie pozostaje nam obojętne, ponieważ dr Grzegorz Zając, członek zespołu Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej, zdobył II nagrodę w ramach corocznego konkursu. Wyróżniona praca doktorska nosi tytuł: „Badania spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów”.

Dr Zając w swoich badaniach wykorzystywał przede wszystkim zasoby obliczeniowe superkomputera Prometheus, łącząc się poprzez infrastrukturę PLGrid. W obliczeniach kwantowo-chemicznych wykorzystywał oprogramowanie Gaussian, natomiast do obliczeń dynamiki molekularnej oprogramowanie Amber. Liczba godzin obliczeniowych wykorzystanych w trakcie jego doktoratu była na tyle wysoka, że bez wsparcia Cyfronetu nie byłby w stanie uzyskać rezultatów na tym samym poziomie w rozsądnym czasie.

Nagroda ACK CYFRONET AGH dla dr Grzegorza Zająca
facebook JCET